Marken är nu avtäckt

Nu har man kommit långt på plats med att schakta bort massor och avtäcka marken.

Här är det nästintill helt avtäckt för att sen inleda sprängningsarbeten på plats.