Lite bilder från sommarens markarbeten

Under nästan hela sommaren har markarbeten fortlöpt i Eldsundsviken på platsen för blivande Brf Båthuset och de 47 bostadsrätterna.

Vannesta Entreprenad har nu slutfört sprängningsarbeten, massorna har fraktats bort och vägen bakom fastigheten har flyttats. Nu är marken i nivå med gatan och vår entreprenör HMB Construction har etablerat sig för att inom kort inleda grundläggningsarbeten.