Fler bilder från bygget!

Nu när Vannesta Entreprenad har skridit till verket så händer det rejält mycket på bygget! Träd är avverkade och en stor del av schakten för nya vägen, bakom fastigheten till skolbyggnaden är gjord. Sprängsten ska fraktas bort för att sen deponeras hos Kilenkrysset till kommande vägbyggen och annat som planeras i Eldsundsviken.

Vi tackar för de fina bilderna som köparen Hans Lundin tagit åt oss på plats!

Här har träd avverkats på platsen där sprängningsarbeten ska göras innan grundläggningsarbeten påbörjas.

Och nedan ser man pågående arbeten för flytt av vägen upp bakom skolbyggnaden samt den blivande innergården till Brf Båthuset.