En uppdatering från byggplatsen!

Ett nytt år och vi kommer med spänning få se huset vid Eldsundsviken och lägenheterna ta form. Det är dessutom nu endast två lägenheter kvar i projektet att sälja.
Förra veckan upptogs byggmöten med vår entreprenör HMB, efter ledighet under julhelgen.

Det var ett snöigt och isigt bygge man kom till, men bygget rullar på fint och följer tidplanen.

Pågående arbeten
Betongstommen går för full fart med gjutningar i stort sett varje dag. HMB har gjutit alla betongväggar som står på entréplanet, plan 10 och även gjutit den första delen av bjälklaget ovanför. Ytterväggarna som kommer prefabricerade till arbetsplatsen monteras i takt med att stommen byggs.
De arbeten som pågår nu är formsättning, armering och gjutning av väggar och bjälklag samt arbeten med de installationer som ska gjutas in. Stommen pågår till slutet av mars och därefter startar arbeten med tak, fasad och invändig komplettering.