Dryga året kvar till klara lägenheter i Strängnäs!

Senaste nytt från vårt projekt i Strängnäs:

Arbetet med grundläggningen pågår för fullt. Den första delen av bottenplattan är gjuten och resterande delar kommer gjutas under nästa vecka.

Betongytterväggarna vid garaget är gjutna och arbete med övriga betongväggar och pelare pågår på källarplan.

Därefter påbörjas förberedelserna för att lägga bjälklaget över källare/garage och lägenheterna på bottenplan.